၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ဒဂုံတက္ကသိုလ် မဟာတန်း (ပထမနှစ်နှင့်ဒုတိယနှစ်)ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား
နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါ၏

image